Deel deze pagina
Informatie & Praktische zaken

Wij danken u voor uw bezoek op onze website!

Op deze pagina vindt u aanvullende informatie en praktische zaken die verder van toepassing zijn bij de Kleine Kornuiten.

Aanmelden

Uw kind(eren) ook aanmelden voor de Kleine Kornuiten? Leuk!

Wilt u liever eerst een rondleiding? Dat kan altijd. Neem contact met ons op via 059-432910 of 06-52186897  of per mail info@dekleinekornuiten.nl

Download hier het aanmeldformulier en mail/stuur het retour en wij nemen z.s.m. contact met u op over de mogelijkheden van de plaatsing.

Aanmeldformulier kinderopvang

Aanmeldingsformulier Buiten Schoolse Opvang

Aanmeldformulier Agrarische Zorgopvang

Inspectierapporten

Minimaal één keer per jaar wordt onze locatie  (onaangekondigd) bezocht door de GGD. De GGD controleert ons op gezondheid, veiligheid en pedagogisch vlak.

Hieronder treft u alle inspectierapporten;

Agrarische Kinderopvang ( o - 4 jaar )
Locatie : Hofmanssteeg 7 te Dalfsen
» Bekijk rapporten

Agrarische Buitenschoolse Opvang ( 4 - 12 jaar )
Locatie : Hofmanssteeg 7 te Dalfsen
» Bekijk rapporten

Bij de zorgopvang werken we met een kwaliteitssysteem. Waarbij eens per 3 jaar een uitgebreide audit plaatsvindt. Ieder jaar schrijven we een jaarverslag volgens het kwaliteitssysteem.

Agrarische Zorgopvang
Jaarverslag "Kwaliteit laat je zien"
» jaarverslag 2017

LRK nummers

Al onze locatie voldoet aan de wettelijke eisen en staan geregistreerd in het Landelijke Register Kinderopvang dat maakt dat u recht heeft op teruggave kinderopvangtoeslag.

LRK agrarische kinderopvang 0-4 jaar: 151431723

LRK agrarische Buitenschoolse Opvang 4-12 jaar: 776081019

 

Wat u verder moet weten

Voeding en verzorging;

Kinderopvang  en buitenschoolse opvang de Kleine Kornuiten verzorgt het eten, drinken en de luiers voor de kinderen. Onze voorkeur gaat altijd uit naar gezonde voeding; fijn volkoren brood, fruit, crackers, rijstwafels, magere vleeswaren en ander broodbeleg en zuivel. Ook maken we samen met de kinderen eten klaar met voedingsmiddelen afkomstig uit onze moestuin of de boerderij, denk hierbij aan eieren of melk.

Flesvoeding verzorgt u zelf.

Omdat we veel buiten spelen met de kinderen is het raadzaam uw kind kleren aan te trekken die vuil mogen worden. Ook vragen wij u een setje reservekleren mee te nemen. De Kleine Kornuiten zorgt voor overalletjes en laarzen.

Warme maaltijd;

Bij de Kleine Kornuiten kennen we ruime openingstijden. Hierdoor hebben we gekozen om als extra service een warme maaltijd te verstrekken (de  tarieven vindt u onder het tabblad tarieven en aanmelden).

Vaak nuttigen kinderen deze volgens agrarische gewoonte tussen de middag. Aan het einde van de middag zullen de kinderen die een warme maaltijd hebben genuttigd nog een broodmaaltijd krijgen. Zo gaan ze met een volle maag naar huis.

Hoewel warm eten op een kinderdagverblijf nog niet vanzelfsprekend is, biedt het veel voordelen voor zowel ouders als kinderen.

Na een drukke werkdag is het prettig om te weten dat het kind al heeft gegeten. Daardoor verdwijnt het stressmoment rondom het avondeten en is er meer tijd om nog iets leuks te gaan doen.

Bovendien leert uw kind verschillende smaken kennen. Dat gaat heel vanzelfsprekend omdat meerdere kinderen in de groep hetzelfde eten. Zien eten, doet eten!

U kunt kiezen om kinderen structureel mee te laten eten, maar incidenteel is ook mogelijk.

Kapster Jet;

Eens per 6 weken komt "onze" kapster Jet langs met haar bus.

Zij heeft een bus waarin ze de kinderen in een gezellige ruimte kan knippen. Voorafgaand aan haar bezoek hangt er een opgavelijst waarop u kunt aangeven als u graag wilt dat u kind wordt geknipt.

Wet op Privacy;

Hieronder vindt u een link naar ons privacy beleid

Privacy Beleid de Kleine Kornuiten februari 2018

Ziektebeleid

Uw kind is ziek, mag het naar de Kleine Kornuiten komen?

Een ziek kind is het liefst thuis. Het begrip ziek is echter voor iedereen anders.
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over ons ziektebeleid volgen hieronder een aantal regels die wij bij de Kleine Kornuiten hanteren;
Wanneer uw kind een temperatuur heeft van 38.5C of hoger zal telefonisch contact met u worden gezocht. In overleg met de pedagogisch medewerkster zal bepaald worden hoe het met het kind gaat en of het opgehaald moet worden. Dit kan per situatie verschillen.

Wij vragen u uw kind sowieso op te halen wanneer:
- Uw kind te ziek is om het normale dagprogramma mee te draaien
- De verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerksters
- Het kind de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt
Als uw kind niet fit is wanneer het gebracht wordt willen wij dat graag weten. Dan houden de pedagogisch medewerksters uw kind extra in de gaten.

Wij hebben de mogelijkheid om uw kind na telefonisch overleg een zetpil/paracetamol toe te dienen. Hiervoor dient u te tekenen bij de intake. Dit kan uw kind verlichting geven terwijl u onderweg bent uw kind op te halen.


Kinderziektes
Voor kinderziektes en of andere besmettelijke ziekten hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Vraag bij twijfel over een besmettelijke ziekte altijd een pedagogisch medewerkster of u uw kind bij de Kleine Kornuiten mag brengen of niet.

Kijk hier voor de richtlijnen GGD/RIVM


U kind gebruikt medicatie?

Moet uw kind op doktersvoorschrift medicijnen gebruiken? Neemt u dan het medicijn in de originele verpakking mee en bespreek de toedieningsinstructies met de pedagogisch medewerkster. Zij vult samen met u een medicijn verstrekkingsformulier in.


Hoe weet ik als er een (kinder)ziekte heerst?

Wij informeren alle ouders middels het ouderportaal en brieven op de deuren indien er volgende (kinder)ziekten zich binnen de Kleine Kornuiten voordoen:
- Waterpokken (i.v.m. risico voor zwangere vrouwen)
- Hoofdluis
- Krentenbaard (kinderen mogen komen op de voorwaarde dat de plekjes bedekt/ingedroogd zijn en behandeling met antibiotica is gestart)
- Vijfde ziekte (i.v.m. risico voor zwangere vrouwen)
- Rode hond (i.v.m. risico voor zwangere vrouwen)

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) heeft een belangrijke functie binnen de Kleine Kornuiten. De leden van de OC geven (on)gevraagd advies, ondersteunen en denken mee met de eigenaren in hun bedrijfsvoering.  Ook organiseert de OC de jaarlijkse ouderavond.

De huidige OC van de Kleine Kornuiten Agrarische kinderopvang bestaat uit 7 ouders.

De OC vertegenwoordigd alle ouders van de Kleine Kornuiten. Minimaal eens in de 2-3 maanden komen de OC en de eigenaren samen om lopende zaken te bespreken.

Wanneer u vragen, ideeën, opmerkingen klachten of complimenten heeft hoort de OC dit graag.

Zij vinden het fijn dat ouders met hen meedenken, ook zij kunnen het uiteindelijk niet alleen.

De OC is te bereiken via het mailadres;

ocdekleinekornuiten@gmail.com