Deel deze pagina
Het Agrarisch Bedrijf

Het agrarisch bedrijf speelt een belangrijke rol.

In 2000 hebben wij, Ronald en Karla, het bedrijf overgenomen van de ouders van Ronald. Zij hadden een gemengd bedrijf met fokzeugen en melkkoeien. In 2007 hebben wij besloten ons volledig op melkvee te richten. Er is een nieuwe stal gebouwd, zodat we deze tak konden uitbreiden.

Inmiddels zijn wij zelf ouders van vijf kinderen. We zagen dat het boeren buitenleven zoveel bijdroeg in hun ontwikkeling dat we plannen maakten om nog meer kinderen van het boeren buitenleven te laten genieten. Zo ontstond de Kleine Kornuiten!

Melkveebedrijf

Het melkveebedrijf heeft een omvang van circa 80 melkkoeien.

De koeien verblijven in een ruime stal die aan alle comfort voldoet. Onze koeien zijn zowel in de zomer als in de winter binnen. Tweemaal per dag worden de koeien gemolken in een zij-aan-zij stal (2x10 naast elkaar).

We krijgen af en toe vragen van kinderen en hun ouders waarom onze koeien niet buiten komen. Heel eenvoudig, we hebben rondom ons bedrijf niet voldoende land om de koeien te weiden. We maaien het gras, kuilen het in en hebben zo voldoende voervoorraad.

Daarnaast merken we dat wanneer de koeien permanent binnen zijn er een continu en stabiel patroon in de melkgift zit. Koeien reageren namelijk in hun melkgift wisselend bij bijvoorbeeld regen of warmte. Wanneer ze buiten lopen nemen vet- en eiwitgehalte af. Deze gehaltes zijn juist bepalend voor de melkprijs die wij ontvangen.

De kalfjes die op ons bedrijf geboren worden verblijven, zowel in de zomer als de winter, in iglo’s. Ze zoeken hun warmte en geborgenheid in de iglo op een bed van stro. Dit is gezond voor de ontwikkeling van de kalveren. We vergelijken de iglo's wel eens met de buitenbedjes die we gebruiken bij de kinderopvang. Uiteindelijk hebben ze beide hetzelfde doel; een bijdrage leveren aan een gezonde ontwikkeling en het opbouwen van afweerstoffen.

Samenwerking kinderopvang

Het melkveebedrijf is de basis van onze kinderopvang. Zonder melkveebedrijf geen agrarisch karakter.

Om de samenwerking op te zoeken laten we allereerst de kinderen genieten van het boerenbuitenleven. We doen laarzen en overalletjes aan en vies worden mag altijd! Ons boerenerf is ingericht om kinderen te ontvangen. We hebben duidelijke communicatie en afspraken over wanneer de kinderen niet op het erf mogen komen bijvoorbeeld bij het grasmaaien of mais hakselen.
De kinderen spelen dan binnen een ruime, omheinde buitenruimte die met natuurlijke materialen is ingericht en alle elementen bevat om continu uitgedaagd te worden tot spel.

In de stal hangen bezems en scheppen en er staan kruiwagens. De kinderen kunnen uren genieten van het spel in de stal of buiten de kalfjes aaien.

Soms zijn de kinderen zelfs getuige van de geboorte van een kalfje. Hoe bijzonder is dat om als kind mee te kunnen/mogen maken?!

Medewerkers

Op ons agrarisch bedrijf werken vier mensen. Boer Ronald en Boer Johnnie zijn bekend met de kinderen van de kinderopvang. De andere twee medewerkers ondersteunen bij het melken van de koeien.

De kinderen gaan graag naar de boerderij om Boer Ronald en Boer Johnnie te helpen. Zo ontstaat er een prachtige samenwerking!