Agrarische Kinderopvang
'Spelen tot je groen ziet!'
Deel deze pagina
Agrarische Kinderopvang & Buitenschoolse opvang

Kinderopvang op een unieke locatie; Een boerenerf waar een actief melkveebedrijf gevestigd is. Meeliften op het boeren buitenleven staat bij ons centraal.

Buiten spelen, eten, ontdekken, verwonderen, beleven en slapen. Dat is wat er bij ons gebeurt!

Kinderen krijgen vaak een overalletje en laarzen aan en kunnen ongestoord spelen, door de plassen stampen, in het weiland rennen, helpen de dieren te voeren of spelen in de stal. De Kleine Kornuiten biedt deze unieke ervaring aan kinderen.

Onze buitenruimte is groots opgezet met veel natuurlijke materialen, zodat een natuurlijke beleving en ervaring tot stand komen. Aan onze buitenruimte grenst een dierenweide met daarin geitjes, een schaap, kippen en shetlandpony’s die we iedere dag samen voeren. We rapen en eten de eieren en verzorgen de konijnen, de cavia’s en onze poes Kor.

Omgaan met dieren, veel buiten zijn en lekker de ruimte hebben. De Kleine Kornuiten biedt oneindig veel mogelijkheden voor kinderen om dingen te ontdekken, te beleven en te ervaren. Wie wil dat nu niet; opgroeien met het boeren buitenleven?

De Kleine Kornuiten is gevestigd net buiten de bebouwde kom van Dalfsen en kent goede uitvalswegen naar Ommen en Zwolle.

Een kijkje bij de Kleine KornuitenVisie & Doelgroep

De Kleine Kornuiten werkt volgens een pedagogische visie die speciaal is ontwikkeld voor opvang op de boerderij. Een natuurlijke omgeving biedt kinderen meer ontwikkelingsmogelijkheden. De aanwezigheid van verschillende materialen, dieren en mogelijkheden tot ontdekken geven kinderen een veelheid aan mogelijkheden om ervaringen op te doen en hiervan te leren.

Onze binnen- en buitenruimten zijn specifiek ingericht met natuurlijke materialen en rustige kleuren. Het biedt kinderen een omgeving waarin zij zich prettig en veilig kunnen voelen. De kinderen leren vertrouwen te hebben in zichzelf en voor zichzelf op te komen. Daarnaast worden de kinderen gestimuleerd respect te hebben voor zichzelf, andere kinderen, volwassenen en dieren. We helpen kinderen zelfstandigheid en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Wij bieden dagelijks opvang aan 87 kinderen in de leeftijd van circa 10 weken tot 4 jaar en 77 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (einde basisschool).

We onderscheiden de volgende groepen;

Kinderopvang;

- de Kroeperties: baby - dreumesgroep van 0 - 24/28 maanden
- de Moaties: baby - dreumesgroep van 0 - 24/28 maanden
- de Hummelties: baby - dreumesgroep van 0 - 24/28 maanden
- de Makkerties : dreumes - peutergroep van 24/28 maanden - 48 maanden
- de Vrienties: dreumes-peutergroep van 24/28 maanden - 48 maanden
- de Binkies: dreumes -peutergroep van 24-28 maanden - 48 maanden

Wij werken bewust met drie baby-dreumesgroepen, drie dreumes-peutergroepen en vier BSO-groepen.

Binnen de groepen wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en wordt er naar de individuele behoeftes van het kind gekeken. Hierdoor kan er voor gekozen worden om de groep op te splitsen en / of groepsoverstijgende activiteiten aan te bieden. Op deze manier kunnen de kinderen op hun eigen niveau worden uitgedaagd en activiteiten worden afgestemd op de juiste ontwikkelingsleeftijd.

Buiten Schoolse Opvang (BSO);
- de Kammeroaden: BSO voor kinderen van 4-12 jaar
- de Muiters: BSO voor kinderen van 4-12 jaar
- de Bikkels: BSO voor kinderen van 4-12 jaar
- de Banjers: BSO voor kinderen van 4-12 jaar

Wij werken bewust met vier verticale groepen binnen de BSO.

Nadat alle kinderen uit school zijn opgehaald en het fruitmoment is geweest, hebben de kinderen de mogelijkheid om groepsoverstijgend aan te sluiten bij een activiteit naar keuze.

Openingstijden

De Kleine Kornuiten is 52 weken per jaar geopend met uitzondering van erkende feestdagen, de dag na Hemelvaart en één studiedag per kalenderjaar. Op 24 en 31 december sluiten wij onze deuren om 15.30 uur.

Het kinderdagverblijf is iedere werkdag geopend van 7.30-18.30 uur.

De BSO is iedere schooldag geopend vanaf 12.00-18.30 uur en alle vakantie- of studiedagen van 7.30-18.30 uur.

Ook bieden wij Voor Schoolse Opvang (VSO) van 7.30 - aanvang schooltijd aan.

Op aanvraag is vervroegde of verlengde opvang mogelijk.

Tarieven & Inschrijven


Wij onderscheiden twee soorten opvang: Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang. Hiervoor gelden verschillende tarieven.

Vervroegde / verlengde opvang + warme maaltijd
Voor zowel KDV als BSO hebben wij de mogelijkheid tot vervroegde en/of verlengde opvang (vanaf 7.00 uur of tot 19.00 uur) en serveren wij desgewenst een warme maaltijd (vanaf 1 jaar).

Tarieven KDV 2024
Tarieven BSO 2024

Wilt u zich inschrijven/aanmelden?
Dat kan geheel kosteloos en vrijblijvend! Hieronder vindt u het inschrijfformulier.

Gezien onze planning is het prettig een aanmeldformulier te ontvangen alvorens we kunnen toezeggen of er plek is.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en informeren wij u over de mogelijkheden.

» Online aanmelden Kinderopvang
» Online aanmelden Buiten Schoolse Opvang

Voordat wij een kindje plaatsen maken we gebruik van de criteria volgens ons plaatsingsbeleid. Deze kunt u hier lezen;
Plaatsingsbeleid

Rondleiding?
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag een kijkje wilt nemen alvorens u uw kindje aanmelt.

Dat kan, graag zelfs! Bel of mail voor een afspraak met Karla (0529-432910 / karla@dekleinekornuiten.nl)


Locatie

Waar kunt u ons vinden?
Agrarische kinderopvang De Kleine Kornuiten bevindt zich op een unieke locatie op een actief melkveebedrijf net buiten de bebouwde kom van Dalfsen.


Contactgegevens:
Ronald & Karla Noordman
Hofmanssteeg 7
7722 SC  Dalfsen
0529-432910
info@dekleinekornuiten.nl

Nieuwbouw

Na de start in oktober 2010 zijn we in de zomer van 2016 een prachtig nieuw pand gaan bouwen. In februari 2017 hebben we onze intrek hier in genomen. Een pand waarin we buiten naar binnen hebben gehaald en een verlengstuk is van onze visie.

Naast de nieuwbouw voor de kinderopvang hebben we een schuur gebouwd in de vorm van een hooiberg en geheel passend bij de uitstraling van de nieuwbouw. Er is een natuurlijke tuin aangelegd waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Klimmen, klauteren, spelen met water en ontdekken zijn de ingrediënten van onze nieuwe buitenruimte.

Inmiddels is de vergunning binnen. Dit betekent wederom een bouwproject.

Bekijk  op Facebook

nieuwbouw kleine kornuiten