Agrarische Zorgopvang
'Groeien tot je groen ziet!'
Deel deze pagina
Agrarische Zorgopvang

Agrarische zorgopvang De Kleine Kornuiten is een kleinschalige zorgopvang en bevindt zich op dezelfde locatie als de agrarische kinderopvang.

Iedere woensdag- en vrijdagmiddag en zaterdag openen wij onze deuren voor kinderen met een beetje extra zorg. Hierbij kunt u denken aan kinderen met AD(H)D, verschillende vormen van autisme, kinderen met het down syndroom of een verstandelijke beperking. Tijdens de vakantieperiode zijn wij op woensdag en vrijdag de gehele dag geopend.

Visie & Doelgroep

Iedere woensdag- en vrijdagmiddag en zaterdag openen wij onze deuren voor kinderen in de leeftijd van 4-ca. 14 jaar met een beetje extra zorg. Op woensdag en vrijdag vindt opvang plaats naast de groep kinderen van de BuitenSchoolse Opvang. Op zaterdag zijn er buiten de kinderen van de zorgopvang geen andere kinderen aanwezig binnen de opvang.

We werken in kleine groepjes waarbij we goed kijken naar de zorgvraag van de kinderen zodat er voldoende aandacht gegeven kan worden.

We vinden het belangrijk dat er een gezellige sfeer is waarin kinderen zich thuis en veilig voelen.

Het plezier dat de kinderen in de activiteiten hebben staat voorop.  Kinderen kunnen naar hartenlust (buiten) spelen, kook- of bakactiviteiten doen, helpen op de boerderij, de dieren verzorgen of in ons eigen bos hutten bouwen.

We streven er naar om met ouders in nauw overleg doelen te bepalen om hierin op een laagdrempelige manier tijdens de opvang aan te werken. hieraan kunt u denken aan het  bevorderen van sociale omgangsvormen, opkomen voor zichzelf of het ontlasten van de thuis/gezinssituatie.

Openingstijden

Onze zorgopvang is iedere woensdag- en vrijdagmiddag en  zaterdag geopend (met uitzondering van erkende feestdagen)
Op woensdag en vrijdag zijn we geopend van 13.00-17.00 uur

Zaterdagen
We beginnen s'morgens om 9.30 uur en we sluiten om 16.30 uur de dag af.

Vakanties

Tijdens de vakantieperiode zijn we op woensdag, vrijdag en zaterdag de gehele dag geopend. Mochten er veel aanvragen zijn dan kiezen we een extra dag om te openen.

In de zomerperiode is onze zorgboerderij 3 weken gesloten.

Tarieven & Aanmelden

Zorgopvang bij De Kleine Kornuiten kan betaald worden uit een PGB of ZIN.

De Kleine Kornuiten is aangesloten bij Boer en Zorg en in het bezit van kwaliteitskeurmerk "kwaliteit laat je zien".

Samen zullen we bekijken naar wat het kind nodig heeft en de doelen bepalen om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen.

Geen indicatie voor uw kind, maar is er wel behoefte aan opvang in deze groep doordat u een kind heeft met een zorgvraag? Als u beide werkt heeft u recht op kinderopvangtoeslag en kunt u mogelijk toch gebruik maken van de zorgopvang.

Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier.

Eerst liever een keer komen kijken? Dat kan altijd! Bel ons op 0529-432910  of 06-52186897 of mail voor een afspraak naar karla@dekleinekornuiten.nl

Aanmeldformulier zorgopvang

u kunt deze via de post sturen naar;

De Kleine Kornuiten
t.a.v. K. Noordman
Hofmanssteeg 7
7722SC  Dalfsen

of per mail naar info@dekleinekornuiten.nl

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij vragen u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

AKJ- vertrouwenspersoon

Wij hopen dat ouders bij een vraag, opmerking of klacht eerst proberen hier met de ons over in gesprek te gaan.

Mocht dit niet lukken dan kunnen ouders zich wenden tot een vertrouwenspersoon. Wij hebben er voor gekozen ons aan te sluiten bij het AKJ.

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de Kleine Kornuiten

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de Kleine Kornuiten, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de Kleine Kornuiten.
Zo bereik je het AKJ
• Bel naar 088 – 555 1000
• Mail naar info@akj.nl
• Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

 

Locatie

Agrarische zorgopvang De Kleine Kornuiten bevindt zich op een unieke locatie op een actief melkveebedrijf, net buiten de bebouwde kom van Dalfsen.

Contactgegevens:
Hofmanssteeg 7
7722 SC Dalfsen
0529-432910 / 06-52186897