Deel deze pagina
Tarieven & Inschrijven

Wij onderscheiden 2 soorten opvang: Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang. Hiervoor gelden verschillende tarieven.

Vervroegde / verlengde opvang + warme maaltijd
Voor zowel KDV als BSO hebben wij de mogelijkheid tot vervroegde en/of verlengde opvang (vanaf 7.00 uur of tot 19.00 uur) en serveren wij desgewenst een warme maaltijd (vanaf 1 jaar).

Tarieven KDV 2022

Tarieven BSO 2022

Wilt u zich inschrijven/aanmelden?
Dat kan geheel kosteloos en vrijblijvend! Hieronder vindt u het inschrijfformulier.

Gezien onze planning is het prettig een aanmeldformulier te ontvangen alvorens we kunnen toezeggen of er plek is.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en informeren wij u over de mogelijkheden.

» Online aanmelden Kinderopvang

» Online aanmelden Buiten Schoolse Opvang

» Aanmeldformulier Kinderopvang (Word)

» Aanmeldformulier Buiten Schoolse Opvang (Word)

U kunt dit formulier ingevuld retour mailen naar; planning@dekleinekornuiten.nl

of per post versturen via de post naar:

De Kleine Kornuiten
Hofmanssteeg 7
7722 SC Dalfsen

Voordat wij een kindje plaatsen maken we gebruik van de criteria volgens ons plaatsingsbeleid. Deze kunt u hier lezen;

Plaatsingsbeleid