Agrarische Kinderopvang
'Spelen tot je groen ziet!'
Deel deze pagina
Visie & Doelgroep

De Kleine Kornuiten werkt volgens een pedagogische visie die speciaal is ontwikkeld voor opvang op de boerderij. Een natuurlijke omgeving biedt kinderen meer ontwikkelingsmogelijkheden. De aanwezigheid van verschillende materialen, dieren en mogelijkheden tot ontdekken geven kinderen een veelheid aan mogelijkheden om ervaringen op te doen en hiervan te leren.

Onze binnen- en buitenruimten zijn specifiek ingericht met natuurlijke materialen en rustige kleuren. Het biedt kinderen een omgeving waarin zij zich prettig en veilig kunnen voelen. De kinderen leren vertrouwen te hebben in zichzelf en voor zichzelf op te komen. Daarnaast worden de kinderen gestimuleerd respect te hebben voor zichzelf, andere kinderen, volwassenen en dieren. We helpen kinderen zelfstandigheid en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Wij bieden dagelijks opvang aan 87 kinderen in de leeftijd van circa 10 weken tot 4 jaar en 77 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (einde basisschool).

We onderscheiden de volgende groepen;

Kinderopvang;

de Kroeperties: baby – dreumesgroep van 0 – 24/28 maanden
de Moaties: baby – dreumesgroep van 0 – 24/28 maanden
de Hummelties: baby – dreumesgroep van 0 – 24/28 maanden
– de Makkerties : dreumes – peutergroep van 24/28 maanden – 48 maanden
de Vrienties: dreumes-peutergroep van 24/28 maanden – 48 maanden
de Binkies: dreumes -peutergroep van 24-28 maanden – 48 maanden

Wij werken bewust met drie baby-dreumesgroepen, drie dreumes-peutergroepen en vier BSO-groepen.

Binnen de groepen wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en wordt er naar de individuele behoeftes van het kind gekeken. Hierdoor kan er voor gekozen worden om de groep op te splitsen en / of groepsoverstijgende activiteiten aan te bieden. Op deze manier kunnen de kinderen op hun eigen niveau worden uitgedaagd en activiteiten worden afgestemd op de juiste ontwikkelingsleeftijd.

Buiten Schoolse Opvang (BSO);
– de Kammeroaden: BSO voor kinderen van 4-12 jaar
– de Muiters: BSO voor kinderen van 4-12 jaar
– de Bikkels: BSO voor kinderen van 4-12 jaar
de Banjers: BSO voor kinderen van 4-12 jaar

Wij werken bewust met vier verticale groepen binnen de BSO.

Nadat alle kinderen uit school zijn opgehaald en het fruitmoment is geweest, hebben de kinderen de mogelijkheid om groepsoverstijgend aan te sluiten bij een activiteit naar keuze.